Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Sẽ đề xuất Quốc hội có Nghị quyết khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Nội vụ đang tham mưu, báo cáo với Quốc hội có Nghị quyết thí điểm về khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm nhằm hoàn thiện đủ cơ sở hành lang pháp lý …

Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế, xã hội ngân sách Nhà nước năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, những biểu hiện về đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đã vi phạm các quy định theo nghị quyết của Đảng, các quy định của Luật Chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Cán bộ, công chức.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cần phải có thái độ rất rõ ràng về các biểu hiện này và không thể bênh vực, che chở cho cán bộ sợ sai, không dám làm trong bối cảnh đất nước đang khó khăn. Bởi tình trạng này sẽ làm cản trở phát triển kinh tế, xã hội, đất nước và cũng làm giảm niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu ra một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Trong đó, tư tưởng, nhận thức là giải pháp hàng đầu để có thể đẩy mạnh giáo dục về tinh thần, việc thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, pháp luật liên quan trách nhiệm, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm, nhiệm vụ công chức phải thực hiện...

‘Đây là việc rất cần thiết và phải xóa bỏ nhận thức của một bộ phận công chức là không làm thì không sai, thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước tòa. Nhận thức này rất nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn cho việc xây dựng công vụ, chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức’ - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu thảo luận

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu thảo luận

Nhóm thứ hai, theo bà Trà, cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Trong đó, phải rà soát bãi bỏ các quy định hoặc thói quen phải xin ý kiến, thỏa thuận, xin chủ trương, thống nhất trước khi các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương thực hiện quyền hạn đã được quy định trong pháp luật hoặc được cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Bộ Nội vụ đang tập trung tham mưu cho Chính phủ để ban hành nghị định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tuy nhiên, nội dung này vướng rất nhiều quy định của pháp luật. Do đó, Bộ Nội vụ đang tham mưu, báo cáo với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Nghị quyết thí điểm về khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Sau đó Thủ tướng mới ban hành nghị định. Có như vậy mới hoàn thiện đủ cơ sở hành lang pháp lý để bảo vệ được cán bộ.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức để đưa toàn bộ nội dung liên quan đến khuyến khích, bảo vệ cán bộ vào nhằm tạo hành lang pháp lý quan trọng để cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng nêu rõ, phải xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, bởi suy cho cùng vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và kiên quyết mạnh tay xử lý cán bộ có biểu hiện nêu trên là rất cần thiết.

Đây là vai trò quyết định, không thể đổ cho ai được và thực tiễn đã chứng minh, ở đâu người đứng đầu dám làm, dám chịu trách nhiệm thì ở đó vẫn phát triển tốt.