Bộ Thông tin và Truyền thông có tân Thứ trưởng 8X

  • 17/11/2020 18:05
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài

ANTD.VN -  Ông Nguyễn Huy Dũng- Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ TT-TT), sinh năm 1983, vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông có tân Thứ trưởng 8X ảnh 1

Tân Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Huy Dũng

Theo Quyết định số 1818/QĐ-TTg ngày 16/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Huy Dũng, sinh năm 1983, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ TT-TT.

Theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT-TT giữ chức Thứ trưởng Bộ TT-TT. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tân Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng có quá trình công tác 13 năm tại Bộ TT-TT (trước đó là Bộ Bưu chính- Viễn thông). Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, ông Nguyễn Huy Dũng lần lượt trải qua các vị trí từ chuyên viên, phó trưởng phòng, trưởng phòng, thư ký lãnh đạo bộ, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Cục trưởng Cục An toàn thông tin và Cục trưởng Cục Tin học hoá.

Ông Nguyễn Huy Dũng cũng là người tham gia nghiên cứu, tham mưu, chủ trì biên tập và tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thiện hành lang pháp lý, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh mạng của Việt Nam, tiêu biểu là Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành và tham mưu, chủ trì biên tập và tổ chức triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Như vậy, hiện nay, giúp việc cho Bộ trưởng Bộ TT-TT hiện nay có 4 Thứ trưởng, gồm các ông: Phan Tâm, Hoàng Vĩnh Bảo, Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Huy Dũng.

Tin cùng chuyên mục