Bổ sung đối tượng áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

ANTD.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 211/2013/NĐCP, ngày 30/12/2013, quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc