Bộ Công thương đề xuất: Doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu

ANTD.VN - Tại tờ trình Chính phủ dự thảo nghị định mới, thay thế các nghị định trước đây về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công thương đề xuất, các doanh nghiệp đầu mối có thể được tự quyết giá bán xăng dầu, Nhà nước chỉ công bố giá thế giới bình quân 15 ngày.