Bộ Công an đề xuất về cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử

ANTD.VN - Theo Dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử đang được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến, cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên đăng ký tài khoản định danh điện tử và dịch vụ định danh, xác thực điện tử được coi là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.