Bộ Chính trị sẽ quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, trong quý I/2022 này, Bộ Chính trị lần đầu tiên sẽ xem xét, quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và quy định về quản lý biên chế…
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị ảnh 1

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị

Ngày 13-1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, năm 2021, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả tinh giản biên chế của toàn hệ thống chính trị đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, khắc phục được tình trạng tăng biên chế trong nhiều nhiệm kỳ.

Một số nội dung mới, khó trong công tác cán bộ đã được toàn ngành nỗ lực tham mưu, hoàn thành như: Quy định về công tác quy hoạch cán bộ; kết luận về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; khen thưởng cống hiến; rà soát chức danh tương đương…

Đại diện Thành ủy Hà Nội tham luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên của Đảng bộ thành phố Hà Nội vẫn vượt kế hoạch đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tham luận tại hội nghị ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tham luận tại hội nghị

Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng 2 phần mềm và các quy định liên quan: Phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng tháng; phần mềm quản lý cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý triển khai đồng bộ trong toàn thành phố và chính thức từ ngày 1-1-2022…

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cùng quan tâm, phối hợp chỉ đạo tiếp tục tạo sự chuyển biến trong công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đề cập đến một số cơ chế, chính sách theo Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bà Trương Thị Mai cho biết sắp tới Ban Tổ chức Trung ương sẽ trình một số cơ chế, chính sách như thí điểm chủ trương người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để bổ nhiệm làm cấp phó; giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch; hay tổng kết thí điểm việc thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ sở, phòng…

Đặc biệt, Bộ Chính trị lần đầu tiên sẽ xem xét, quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị trong giai đoạn 2022-2026 và ban hành quy chế, quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị. Quy chế sẽ tập trung vào việc phân cấp, phân quyền gắn với nêu cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

“Vấn đề biên chế cũng là vấn đề rất hệ trọng và dự kiến thời điểm trong Quý 1 năm 2022. Sau khi Bộ Chính trị ban hành quyết định biên chế cho từng nơi thì người đứng đầu sẽ toàn quyền trong việc sắp xếp biên chế” – đồng chí Trương Thị Mai nói.

Ngoài ra, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực vì lợi ích chung; triển khai nghiên cứu, xây dựng một số cơ chế, chính sách về công tác cán bộ...