Black Friday: Giảm giá lớn vẫn vắng kháchBlack Friday: Giảm giá lớn vẫn vắng kháchBlack Friday: Giảm giá lớn vẫn vắng kháchBlack Friday: Giảm giá lớn vẫn vắng kháchBlack Friday: Giảm giá lớn vẫn vắng kháchBlack Friday: Giảm giá lớn vẫn vắng kháchBlack Friday: Giảm giá lớn vẫn vắng kháchBlack Friday: Giảm giá lớn vẫn vắng kháchBlack Friday: Giảm giá lớn vẫn vắng kháchBlack Friday: Giảm giá lớn vẫn vắng kháchBlack Friday: Giảm giá lớn vẫn vắng kháchBlack Friday: Giảm giá lớn vẫn vắng kháchBlack Friday: Giảm giá lớn vẫn vắng kháchBlack Friday: Giảm giá lớn vẫn vắng kháchBlack Friday: Giảm giá lớn vẫn vắng kháchBlack Friday: Giảm giá lớn vẫn vắng kháchBlack Friday: Giảm giá lớn vẫn vắng kháchBlack Friday: Giảm giá lớn vẫn vắng khách

Black Friday: Giảm giá lớn vẫn vắng khách

ANTD.VN - Nhiều chương trình khuyến mãi lớn được các nhà bán hàng đưa ra nhân ngày Black Friday (26-11), nhưng không khí mua sắm vắng vẻ hơn nhiều so với những năm trước.