Biện pháp áp trần giá dầu không khiến Nga thiệt hại nhiều như dự đoánBiện pháp áp trần giá dầu không khiến Nga thiệt hại nhiều như dự đoánBiện pháp áp trần giá dầu không khiến Nga thiệt hại nhiều như dự đoánBiện pháp áp trần giá dầu không khiến Nga thiệt hại nhiều như dự đoánBiện pháp áp trần giá dầu không khiến Nga thiệt hại nhiều như dự đoánBiện pháp áp trần giá dầu không khiến Nga thiệt hại nhiều như dự đoánBiện pháp áp trần giá dầu không khiến Nga thiệt hại nhiều như dự đoánBiện pháp áp trần giá dầu không khiến Nga thiệt hại nhiều như dự đoánBiện pháp áp trần giá dầu không khiến Nga thiệt hại nhiều như dự đoánBiện pháp áp trần giá dầu không khiến Nga thiệt hại nhiều như dự đoánBiện pháp áp trần giá dầu không khiến Nga thiệt hại nhiều như dự đoánBiện pháp áp trần giá dầu không khiến Nga thiệt hại nhiều như dự đoánBiện pháp áp trần giá dầu không khiến Nga thiệt hại nhiều như dự đoánBiện pháp áp trần giá dầu không khiến Nga thiệt hại nhiều như dự đoán

Biện pháp áp trần giá dầu không khiến Nga thiệt hại nhiều như dự đoán

ANTD.VN - Biện pháp áp trần giá dầu do phương Tây áp đặt đã gây thiệt hại đối với Nga nhưng không lớn như dự kiến và Moskva đã tìm ra cách thích ứng.