Biển báo thông minh - Giải pháp tình thế cảnh báo tình trạng giao thông

ANTD.VN - Thời gian qua, nhằm hỗ trợ người tham gia giao thông lựa chọn phương án đi lại phù hợp để góp phần giảm ùn tắc, Thành phố Hà Nội đã thí điểm lắp đặt các biển điện tử thông minh cảnh báo về tình trạng giao thông và phân loại phương tiện.