Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Hà Nội nỗ lực hoàn thành đường Vành đai 4 trước năm 2027

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Hà Nội sẽ cùng với các tỉnh, thành phố phấn đấu hoàn thành Dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô trước năm 2027...
Các đồng chí chủ trì hội thảo

Các đồng chí chủ trì hội thảo

Chiều 17-6, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Hội Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học quốc gia về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, việc Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam là nhằm phát huy trí tuệ tập thể của các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn hệ thống chính trị, huy động sự tham gia tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học.

Điều này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng, cách làm khoa học, kỹ lưỡng, bài bản của Đảng ta về công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị.

Đảng bộ Thành phố Hà Nội hiện là Đảng bộ lớn nhất cả nước, với hơn 46,6 vạn đảng viên, chiếm khoảng 9% đảng viên của cả nước.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, Đảng bộ Hà Nội khẳng định việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu nổi bật, mang lại hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng, có tính quyết định đối với những kết quả, thành tựu phát triển của Thủ đô trong các giai đoạn vừa qua.

Đảng bộ Thành phố Hà Nội cũng thể hiện quyết tâm chính trị cao trong đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương đã nêu, sớm đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, tạo bước phát triển toàn diện, bứt phá của Thủ đô Hà Nội.

“Sắp tới, Hà Nội sẽ cùng với các tỉnh, thành phố phấn đấu hoàn thành Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô trước năm 2027 theo chủ trương đầu tư đã được Bộ Chính trị và Quốc hội thông qua; tập trung chỉ đạo hoàn thiện các quy hoạch Thủ đô Hà Nội; phấn đấu đến năm 2025 có từ 3 đến 5 huyện phát triển thành quận; sửa đổi Luật Thủ đô năm 2012 và tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Tiếp tục khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế Thủ đô đang gặp phải…”- Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nói.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tham luận tại hội thảo

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tham luận tại hội thảo

Cũng tại hội thảo, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tham luận về nội dung “Những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) từ thực tiễn của Đảng bộ thành phố Hà Nội”.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), Đảng bộ thành phố Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, đạt một số kết quả lớn.

Cụ thể, về đổi mới phương thức lãnh đạo của Thành ủy, các cấp ủy đối với việc quán triệt và ban hành chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, Hà Nội đã chủ động tham mưu với Trung ương, Bộ Chính trị ban hành các chủ trương, nghị quyết để giúp Thủ đô có điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh, bền vững như: Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (năm 2012); quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội, Luật Thủ đô, và mới đây là Nghị quyết số 15 ngày 05/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên một số lĩnh vực cụ thể, Thành ủy Hà Nội chú trọng hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về công tác cán bộ; thực hiện bài bản việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Cùng đó, Thành ủy Hà Nội cũng có nhiều đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu...

Từ thực tiễn 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), Đảng bộ thành phố Hà Nội rút ra 04 bài học kinh nghiệm chủ yếu.

Đồng thời, trên cơ sở 8 nhóm giải pháp Đề án của Ban Chỉ đạo đề ra, Thành ủy Hà Nội cũng kiến nghị 05 nhóm nội dung như: đề xuất Trung ương nghiên cứu, ban hành Nghị quyết mới về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay; đề nghị Trung ương, Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược Quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài...