Bí mật về đặc nhiệm tinh nhuệ chống ám sát bảo vệ nhà lãnh đạo Kim Jong UnBí mật về đặc nhiệm tinh nhuệ chống ám sát bảo vệ nhà lãnh đạo Kim Jong UnBí mật về đặc nhiệm tinh nhuệ chống ám sát bảo vệ nhà lãnh đạo Kim Jong UnBí mật về đặc nhiệm tinh nhuệ chống ám sát bảo vệ nhà lãnh đạo Kim Jong UnBí mật về đặc nhiệm tinh nhuệ chống ám sát bảo vệ nhà lãnh đạo Kim Jong UnBí mật về đặc nhiệm tinh nhuệ chống ám sát bảo vệ nhà lãnh đạo Kim Jong UnBí mật về đặc nhiệm tinh nhuệ chống ám sát bảo vệ nhà lãnh đạo Kim Jong UnBí mật về đặc nhiệm tinh nhuệ chống ám sát bảo vệ nhà lãnh đạo Kim Jong UnBí mật về đặc nhiệm tinh nhuệ chống ám sát bảo vệ nhà lãnh đạo Kim Jong UnBí mật về đặc nhiệm tinh nhuệ chống ám sát bảo vệ nhà lãnh đạo Kim Jong UnBí mật về đặc nhiệm tinh nhuệ chống ám sát bảo vệ nhà lãnh đạo Kim Jong UnBí mật về đặc nhiệm tinh nhuệ chống ám sát bảo vệ nhà lãnh đạo Kim Jong Un

Bí mật về đặc nhiệm tinh nhuệ chống ám sát bảo vệ nhà lãnh đạo Kim Jong Un

ANTD.VN - Nhằm đối phó với những bất trắc từ bên ngoài, Triều Tiên thành lập hẳn một đơn vị đặc nhiệm với trang bị cực kỳ hiện đại nhằm bảo vệ các lãnh đạo chủ chốt trong đó có nhà lãnh đạo Kim Jong Un.