Bí ẩn những tượng đá không đầu trong lăng mộ Bí ẩn những tượng đá không đầu trong lăng mộ Bí ẩn những tượng đá không đầu trong lăng mộ Bí ẩn những tượng đá không đầu trong lăng mộ Bí ẩn những tượng đá không đầu trong lăng mộ Bí ẩn những tượng đá không đầu trong lăng mộ Bí ẩn những tượng đá không đầu trong lăng mộ Bí ẩn những tượng đá không đầu trong lăng mộ Bí ẩn những tượng đá không đầu trong lăng mộ Bí ẩn những tượng đá không đầu trong lăng mộ

Bí ẩn những tượng đá không đầu trong lăng mộ "bất khả xâm phạm" của Võ Tắc Thiên

ANTD.VN - Lăng mộ Võ Tắc Thiên từng khiến hậu thế tò mò vì trước lăng có một tấm bia vô cùng lớn nhưng tuyệt nhiên không được khắc một chữ. Những điều ly kỳ quanh lăng mộ của nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Hoa chưa dừng lại ở đó. Một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất liên quan đến Võ Tắc Thiên là 61 tượng đá không đầu được đặt trước lăng mộ.