Bệnh nhân về quê ăn Tết trên những chuyến xe nghĩa tìnhBệnh nhân về quê ăn Tết trên những chuyến xe nghĩa tìnhBệnh nhân về quê ăn Tết trên những chuyến xe nghĩa tìnhBệnh nhân về quê ăn Tết trên những chuyến xe nghĩa tìnhBệnh nhân về quê ăn Tết trên những chuyến xe nghĩa tìnhBệnh nhân về quê ăn Tết trên những chuyến xe nghĩa tìnhBệnh nhân về quê ăn Tết trên những chuyến xe nghĩa tìnhBệnh nhân về quê ăn Tết trên những chuyến xe nghĩa tìnhBệnh nhân về quê ăn Tết trên những chuyến xe nghĩa tìnhBệnh nhân về quê ăn Tết trên những chuyến xe nghĩa tìnhBệnh nhân về quê ăn Tết trên những chuyến xe nghĩa tình

Bệnh nhân về quê ăn Tết trên những chuyến xe nghĩa tình

ANTD.VN -Gần 100 bệnh nhân của Viện Huyết học - Truyền máu TW đủ điều kiện sức khỏe ra viện đang trên đường về quê trên những chuyến xe miễn phí hỗ trợ người bệnh. Đây là năm thứ 3, bệnh viện này tổ chức chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân về quê ăn Tết.