Bên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc LiêuBên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc Liêu

Bên trong dinh thự xa hoa nhà công tử Bạc Liêu

ANTD.VN - Được kiến trúc sư người Pháp thiết kế, nguyên vật liệu chủ yếu nhập từ Pháp, các hạng mục có mức độ tinh xảo và giá trị vật chất rất lớn, dinh thự gia đình công tử Bạc Liêu từng là biểu tượng xa hoa một thời và nay trở thành điểm tham quan hút du khách bốn phương.