Bất ngờ với lựu pháo 152K89 có thể bắn đạn hạt nhân của Phần LanBất ngờ với lựu pháo 152K89 có thể bắn đạn hạt nhân của Phần LanBất ngờ với lựu pháo 152K89 có thể bắn đạn hạt nhân của Phần LanBất ngờ với lựu pháo 152K89 có thể bắn đạn hạt nhân của Phần LanBất ngờ với lựu pháo 152K89 có thể bắn đạn hạt nhân của Phần LanBất ngờ với lựu pháo 152K89 có thể bắn đạn hạt nhân của Phần LanBất ngờ với lựu pháo 152K89 có thể bắn đạn hạt nhân của Phần LanBất ngờ với lựu pháo 152K89 có thể bắn đạn hạt nhân của Phần LanBất ngờ với lựu pháo 152K89 có thể bắn đạn hạt nhân của Phần LanBất ngờ với lựu pháo 152K89 có thể bắn đạn hạt nhân của Phần LanBất ngờ với lựu pháo 152K89 có thể bắn đạn hạt nhân của Phần LanBất ngờ với lựu pháo 152K89 có thể bắn đạn hạt nhân của Phần LanBất ngờ với lựu pháo 152K89 có thể bắn đạn hạt nhân của Phần LanBất ngờ với lựu pháo 152K89 có thể bắn đạn hạt nhân của Phần LanBất ngờ với lựu pháo 152K89 có thể bắn đạn hạt nhân của Phần LanBất ngờ với lựu pháo 152K89 có thể bắn đạn hạt nhân của Phần Lan

Bất ngờ với lựu pháo 152K89 có thể bắn đạn hạt nhân của Phần Lan

ANTD.VN - Trong biên chế của quân đội Phần Lan có loại lựu pháo 152K89 cỡ nòng 152mm, thực ra đây chính là biến thể của kháo 2A36 Giatsint-B có thể bắn đạn hạt nhân chiến thuật do Liên Xô phát triển.