Bất ngờ lớn khi quy mô lực lượng tàu ngầm Việt Nam sánh ngang Hạm đội biển Đen của NgaBất ngờ lớn khi quy mô lực lượng tàu ngầm Việt Nam sánh ngang Hạm đội biển Đen của NgaBất ngờ lớn khi quy mô lực lượng tàu ngầm Việt Nam sánh ngang Hạm đội biển Đen của NgaBất ngờ lớn khi quy mô lực lượng tàu ngầm Việt Nam sánh ngang Hạm đội biển Đen của NgaBất ngờ lớn khi quy mô lực lượng tàu ngầm Việt Nam sánh ngang Hạm đội biển Đen của NgaBất ngờ lớn khi quy mô lực lượng tàu ngầm Việt Nam sánh ngang Hạm đội biển Đen của NgaBất ngờ lớn khi quy mô lực lượng tàu ngầm Việt Nam sánh ngang Hạm đội biển Đen của NgaBất ngờ lớn khi quy mô lực lượng tàu ngầm Việt Nam sánh ngang Hạm đội biển Đen của NgaBất ngờ lớn khi quy mô lực lượng tàu ngầm Việt Nam sánh ngang Hạm đội biển Đen của NgaBất ngờ lớn khi quy mô lực lượng tàu ngầm Việt Nam sánh ngang Hạm đội biển Đen của NgaBất ngờ lớn khi quy mô lực lượng tàu ngầm Việt Nam sánh ngang Hạm đội biển Đen của NgaBất ngờ lớn khi quy mô lực lượng tàu ngầm Việt Nam sánh ngang Hạm đội biển Đen của NgaBất ngờ lớn khi quy mô lực lượng tàu ngầm Việt Nam sánh ngang Hạm đội biển Đen của NgaBất ngờ lớn khi quy mô lực lượng tàu ngầm Việt Nam sánh ngang Hạm đội biển Đen của NgaBất ngờ lớn khi quy mô lực lượng tàu ngầm Việt Nam sánh ngang Hạm đội biển Đen của Nga

Bất ngờ lớn khi quy mô lực lượng tàu ngầm Việt Nam sánh ngang Hạm đội biển Đen của Nga

ANTD.VN - Hạm đội biển Đen của hải quân Nga hiện có trong biên chế tổng cộng 6 tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo 636, tức là đúng bằng quy mô lực lượng tàu ngầm Hải quân Việt Nam.