Bất ngờ đất nước 670.000 dân giàu nhất thế giới năm 2024Bất ngờ đất nước 670.000 dân giàu nhất thế giới năm 2024Bất ngờ đất nước 670.000 dân giàu nhất thế giới năm 2024Bất ngờ đất nước 670.000 dân giàu nhất thế giới năm 2024Bất ngờ đất nước 670.000 dân giàu nhất thế giới năm 2024Bất ngờ đất nước 670.000 dân giàu nhất thế giới năm 2024Bất ngờ đất nước 670.000 dân giàu nhất thế giới năm 2024Bất ngờ đất nước 670.000 dân giàu nhất thế giới năm 2024Bất ngờ đất nước 670.000 dân giàu nhất thế giới năm 2024

Bất ngờ đất nước 670.000 dân giàu nhất thế giới năm 2024

ANTD.VN - Mới đây, tạp chí Global Finance (trụ sở tại Mỹ) điểm qua các quốc gia, vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới năm 2024 dựa trên GDP (PPP). Danh sách này có một số nước, vùng lãnh thổ như Macau (Trung Quốc), Singapore, Qatar, …