Bắt đầu cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lớn nhất từ trước đến nay

ANTD.VN - Cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn quốc đã chính thức bắt đầu từ 0h ngày 1/4, với sự tham gia của hơn 122.000 điều tra viên. Các thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, hôn nhân, mức độ sinh - chết và phát triển dân số, tình trạng lao động, việc làm sẽ được Tổng cục Thống kê tiến hành thu thập.