Bảo vệ đảo, giữ sạch biển ở Trường SaBảo vệ đảo, giữ sạch biển ở Trường SaBảo vệ đảo, giữ sạch biển ở Trường SaBảo vệ đảo, giữ sạch biển ở Trường SaBảo vệ đảo, giữ sạch biển ở Trường SaBảo vệ đảo, giữ sạch biển ở Trường SaBảo vệ đảo, giữ sạch biển ở Trường SaBảo vệ đảo, giữ sạch biển ở Trường SaBảo vệ đảo, giữ sạch biển ở Trường SaBảo vệ đảo, giữ sạch biển ở Trường SaBảo vệ đảo, giữ sạch biển ở Trường SaBảo vệ đảo, giữ sạch biển ở Trường SaBảo vệ đảo, giữ sạch biển ở Trường Sa

Bảo vệ đảo, giữ sạch biển ở Trường Sa

ANTD.VN - Sau những giờ chắc tay súng tuần tra bảo vệ biển đảo quê hương, cán bộ chiến sỹ tại quần đảo Trường Sa lại tham gia nhặt rác, làm sạch biển, giữ cho môi trường luôn xanh, sạch, đẹp.