Báo Mỹ: Pháo Msta 'kẻ hủy diệt thành phố' của Nga là vũ khí đáng sợBáo Mỹ: Pháo Msta 'kẻ hủy diệt thành phố' của Nga là vũ khí đáng sợBáo Mỹ: Pháo Msta 'kẻ hủy diệt thành phố' của Nga là vũ khí đáng sợBáo Mỹ: Pháo Msta 'kẻ hủy diệt thành phố' của Nga là vũ khí đáng sợBáo Mỹ: Pháo Msta 'kẻ hủy diệt thành phố' của Nga là vũ khí đáng sợBáo Mỹ: Pháo Msta 'kẻ hủy diệt thành phố' của Nga là vũ khí đáng sợBáo Mỹ: Pháo Msta 'kẻ hủy diệt thành phố' của Nga là vũ khí đáng sợBáo Mỹ: Pháo Msta 'kẻ hủy diệt thành phố' của Nga là vũ khí đáng sợBáo Mỹ: Pháo Msta 'kẻ hủy diệt thành phố' của Nga là vũ khí đáng sợBáo Mỹ: Pháo Msta 'kẻ hủy diệt thành phố' của Nga là vũ khí đáng sợBáo Mỹ: Pháo Msta 'kẻ hủy diệt thành phố' của Nga là vũ khí đáng sợBáo Mỹ: Pháo Msta 'kẻ hủy diệt thành phố' của Nga là vũ khí đáng sợBáo Mỹ: Pháo Msta 'kẻ hủy diệt thành phố' của Nga là vũ khí đáng sợBáo Mỹ: Pháo Msta 'kẻ hủy diệt thành phố' của Nga là vũ khí đáng sợBáo Mỹ: Pháo Msta 'kẻ hủy diệt thành phố' của Nga là vũ khí đáng sợ

Báo Mỹ: Pháo Msta 'kẻ hủy diệt thành phố' của Nga là vũ khí đáng sợ

ANTD.VN - Truyền thông Mỹ tỏ ra kinh ngạc trước uy lực đáng sợ của pháo Msta chế tạo từ thời Liên Xô.