Sắp có quy định mới nhất về thời hạn, mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho ô tô, xe máy?

Sắp có quy định mới nhất về thời hạn, mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho ô tô, xe máy?

ANTD.VN - Tại Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, Bộ Tài chính đã đề xuất quy định mới về thời hạn bảo hiểm và dự kiến cấm doanh nghiệp chi hỗ trợ đại lý giảm giá bán với bảo hiểm xe máy bắt buộc.
Xe máy điện bắt buộc phải mua bảo hiểm từ 1-3

Xe máy điện bắt buộc phải mua bảo hiểm từ 1-3

ANTD.VN - Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo đó, từ 1-3, xe máy điện bắt buộc phải mua bảo hiểm. Bên cạnh đó, mức phí bảo hiểm có thể cao hơn tối đa 15%.
Từ 1-3: Áp dụng hàng loạt quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe

Từ 1-3: Áp dụng hàng loạt quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe

ANTD.VN - Doanh nghiệp bảo hiểm có thể tăng phí, không bồi thường với 8 trường hợp, bảo hiểm xe máy bắt buộc có thời hạn tối đa 3 năm…là những quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1-3.