Bảo đảm tốt các điều kiện phục vụ công tác tiếp công dân

ANTD.VN - Ngày 21-11, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ban Nội chính Trung ương đã làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về tình hình, kết quả công tác bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng CAND.

Các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát, đồng chủ trì buổi làm việc.

Cán bộ tiếp dân CAP Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tiếp nhận phản ánh của

công dân

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy Công an Trung ương luôn chủ động đề ra các biện pháp, tạo điều kiện cho người dân phản ánh, tố giác, tố cáo góp phần tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên CAND.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương mà nòng cốt là lực lượng Thanh tra CAND tập trung giải quyết, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài ảnh hưởng đến ANCT, TTATXH tại địa phương. Tỷ lệ giải quyết tố cáo hàng năm của lực lượng CAND đều đạt trên 85%.

Hiện nay, Bộ Công an đã bố trí địa điểm tiếp công dân tại Hà Nội và TP. HCM, bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho công tác tiếp công dân. Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương đều bố trí địa điểm và phân công cán bộ tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm tiếp công dân của đơn vị, địa phương theo quy định.

Định kỳ, lãnh đạo Bộ Công an, Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Giám đốc Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh định kỳ tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của đơn vị, địa phương mình.

Việc chấp hành quy định của Đảng, pháp luật về khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Quy chế dân chủ tại các đơn vị được thực hiện đầy đủ. Tinh thần tự phê bình, phê bình được nâng cao…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, từ kết quả khảo sát, nắm tình hình việc bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các cơ quan, đơn vị chức năng các cấp Bộ Công an chưa ghi nhận được trường hợp nào người tố giác, tố cáo phản ánh bị trả thù, trù dập. Không có trường hợp nào người phản ánh, tố giác, tố cáo rút đơn do họ không được bảo vệ, đe dọa.

Ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, đề xuất của Bộ Công an trong việc xây dựng cơ chế, chính sách bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên CAND, đồng chí Võ Văn Dũng cho biết, Đoàn công tác sẽ tổng hợp các nội dung và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo vệ người tố cáo; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời biểu dương, khen thưởng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các quy định về tố cáo, giải quyết tố cáo…