Bảo đảm phòng, chống dịch tại bệnh viện và phòng khám

ANTD.VN - Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện trong và ngoài công lập nhằm đôn đốc, nhắc nhở các bệnh viện và phòng khám siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh.