• Cử tri và nhân dân bức xúc vì giá sách giáo khoa có dấu hiệu "lợi ích nhóm"

    Cử tri và nhân dân bức xúc vì giá sách giáo khoa có dấu hiệu "lợi ích nhóm"

    ANTD.VN -Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước Quốc hội sáng 20/10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, cử tri và nhân dân bức xúc vì giá sách giáo khoa có dấu hiệu “lợi ích nhóm". Việc phát hành và đưa vào sử dụng sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, bộ Cánh diều gây ra nhiều phản ứng...