Báo Anh: NATO có thể tự tan rã do hành động của NgaBáo Anh: NATO có thể tự tan rã do hành động của NgaBáo Anh: NATO có thể tự tan rã do hành động của NgaBáo Anh: NATO có thể tự tan rã do hành động của NgaBáo Anh: NATO có thể tự tan rã do hành động của NgaBáo Anh: NATO có thể tự tan rã do hành động của NgaBáo Anh: NATO có thể tự tan rã do hành động của NgaBáo Anh: NATO có thể tự tan rã do hành động của NgaBáo Anh: NATO có thể tự tan rã do hành động của NgaBáo Anh: NATO có thể tự tan rã do hành động của NgaBáo Anh: NATO có thể tự tan rã do hành động của NgaBáo Anh: NATO có thể tự tan rã do hành động của NgaBáo Anh: NATO có thể tự tan rã do hành động của NgaBáo Anh: NATO có thể tự tan rã do hành động của Nga

Báo Anh: NATO có thể tự tan rã do hành động của Nga

ANTD.VN - Hành động từ phía Nga đã chứng tỏ sự vô nghĩa của NATO khi khối quân sự này còn tồn tại, phân tích trên được trình bày bởi các nhà báo Anh.