Bảng gì đây ?

(ANTĐ) - Khu vực chưa cải tạo xong hồ Ba Mẫu, phường Phương Liên quận Đống Đa, có một bảng sắt to, rộng khoảng 4m2, không còn ai có thể đọc hay luận ra viết cái gì ?

Bảng gì đây ?

(ANTĐ) - Khu vực chưa cải tạo xong hồ Ba Mẫu, phường Phương Liên quận Đống Đa, có một bảng sắt to, rộng khoảng 4m2, không còn ai có thể đọc hay luận ra viết cái gì ?

Bảng sắt này hiện nay đã rỉ hết mặt bảng và phồng rộp lên, đã rơi xuống đất, mặt bảng đã gẫy dọc gãy ngang, chân cột lớp rỉ ăn mòn gần hết, chỉ cần một trận gió to là quật đổ bảng rỉ này…( xem ảnh )

Bảng chôn như vậy sẽ gây nguy hiểm cho nhiều người đến vui chơi, giải trí…Mong cơ quan chức năng xem xét và đề nghị :

 Nếu bảng này còn giá trị sử dụng lâu dài, cần phải thay bảng khác để mọi người cùng đọc.

Hoặc nếu bảng này nếu hết tác dụng sử dụng, rất mong được dỡ bỏ, để tránh tai nạn có thể xảy ra.

Tạ Hoàng Long