• Phát hiện và thắp sáng nguồn nhân lực, tài năng trẻ quốc gia

    Phát hiện và thắp sáng nguồn nhân lực, tài năng trẻ quốc gia

    ANTD.VN - Qua 18 năm tổ chức, giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu vàng ngày càng thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng của toàn xã hội và trở thành sân chơi khoa học công nghệ được chờ đợi hàng năm của các bạn trẻ yêu khoa học công nghệ Việt Nam trong và ngoài nước.