Google vinh danh bà Sương Nguyệt Anh

Google vinh danh bà Sương Nguyệt Anh

ANTD.VN -  Trang Google Tìm Kiếm hôm nay ( 1-2) hiển thị hình ảnh bà Sương Nguyệt Anh- nữ Tổng biên tập tờ báo dành cho phụ nữ đầu tiên tại Việt Nam.