Ba Lan dự định trả đũa bằng cách chặn xe tải Nga và Belarus qua biên giớiBa Lan dự định trả đũa bằng cách chặn xe tải Nga và Belarus qua biên giớiBa Lan dự định trả đũa bằng cách chặn xe tải Nga và Belarus qua biên giớiBa Lan dự định trả đũa bằng cách chặn xe tải Nga và Belarus qua biên giớiBa Lan dự định trả đũa bằng cách chặn xe tải Nga và Belarus qua biên giớiBa Lan dự định trả đũa bằng cách chặn xe tải Nga và Belarus qua biên giớiBa Lan dự định trả đũa bằng cách chặn xe tải Nga và Belarus qua biên giớiBa Lan dự định trả đũa bằng cách chặn xe tải Nga và Belarus qua biên giớiBa Lan dự định trả đũa bằng cách chặn xe tải Nga và Belarus qua biên giớiBa Lan dự định trả đũa bằng cách chặn xe tải Nga và Belarus qua biên giớiBa Lan dự định trả đũa bằng cách chặn xe tải Nga và Belarus qua biên giớiBa Lan dự định trả đũa bằng cách chặn xe tải Nga và Belarus qua biên giớiBa Lan dự định trả đũa bằng cách chặn xe tải Nga và Belarus qua biên giớiBa Lan dự định trả đũa bằng cách chặn xe tải Nga và Belarus qua biên giới

Ba Lan dự định trả đũa bằng cách chặn xe tải Nga và Belarus qua biên giới

ANTD.VN - Căng thẳng giữa Nga và Ba Lan hiện đã leo thang qua lĩnh vực vận tải khi những bước đi trả đũa lẫn nhau được thực hiện, cụ thể là chặn xe tải quá cảnh.