Azerbaijan viện trợ bom dẫn đường tầm xa QFAB-250 LG cho UkraineAzerbaijan viện trợ bom dẫn đường tầm xa QFAB-250 LG cho UkraineAzerbaijan viện trợ bom dẫn đường tầm xa QFAB-250 LG cho UkraineAzerbaijan viện trợ bom dẫn đường tầm xa QFAB-250 LG cho UkraineAzerbaijan viện trợ bom dẫn đường tầm xa QFAB-250 LG cho UkraineAzerbaijan viện trợ bom dẫn đường tầm xa QFAB-250 LG cho UkraineAzerbaijan viện trợ bom dẫn đường tầm xa QFAB-250 LG cho UkraineAzerbaijan viện trợ bom dẫn đường tầm xa QFAB-250 LG cho UkraineAzerbaijan viện trợ bom dẫn đường tầm xa QFAB-250 LG cho UkraineAzerbaijan viện trợ bom dẫn đường tầm xa QFAB-250 LG cho UkraineAzerbaijan viện trợ bom dẫn đường tầm xa QFAB-250 LG cho UkraineAzerbaijan viện trợ bom dẫn đường tầm xa QFAB-250 LG cho Ukraine

Azerbaijan viện trợ bom dẫn đường tầm xa QFAB-250 LG cho Ukraine

ANTD.VN -  Azerbaijan đã bàn giao 32 quả bom dẫn đường tầm xa QFAB-250 LG cho Ukraine. Được biết đây là loại bom thông minh được nước này hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ phát triển thành công vào năm 2019.