Áp dụng công nghệ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn

ANTD.VN - Ngày 19-11, Trường Đại học PCCC đã tổ chức hội thảo khoa học “Công tác PCCC và CNCH ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0  và ứng phó với biến đổi khí hậu”, Thượng tướng, PGS,TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Bộ Công an đã chủ trì hội thảo.

Hội thảo khoa học xuất phát từ tình hình thực tiễn, nhằm đánh giá tổng quan những thời cơ và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến công tác PCCC và CNCH, tác động của biến đổi khí hậu và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả biến đổi khí hậu của lực lượng PCCC và CNCH ở Việt Nam; đề xuất các giải pháp tổng thể mang tính định hướng để ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Áp dụng công nghệ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn ảnh 1

Thượng tướng, PGS,TS. Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Bộ Công an đã chủ trì hội thảo

Với chủ đề mang tính thời sự, hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các chuyên gia đầu ngành, những nhà nghiên cứu lý luận và người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Ban tổ chức đã nhận được 115 báo cáo tham luận của các cấp lãnh đạo, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên toàn quốc, trong đó có 99 tham luận được in thành kỷ yếu.

Áp dụng công nghệ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn ảnh 2

Hội thảo khoa học thu hút nhiều lãnh đạo, chuyên gia trong và ngoài lực lượng Cảnh sát PCCC tham gia

Trong thời gian diễn ra hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề: phân tích tính chất, đặc điểm, các dấu hiệu đặc trưng, đánh giá thời cơ thách thức, những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới công tác PCCC và CNCH ở Việt Nam; Những tác động của biến đổi khí hậu đến công tác PCCC và CNCH;

Thực trạng ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Những vấn đề đặt ra đối với việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, hệ thống lý luận; thực tiễn và những kinh nghiệm....Các giải pháp để tận dụng thời cơ, hạn chế những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng 4.0 trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Áp dụng công nghệ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn ảnh 3

Các đại biểu tập trung làm rõ nhiều vấn đề xung quanh công tác PCCC và CNCH ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0  và ứng phó với biến đổi khí hậu

Thượng tướng, PGS,TS. Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: “Để hội thảo có thể vận dụng vào thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đề nghị các đơn vị cần chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn công an các địa phương triển khai ứng dụng những thành tựu công nghệ 4.0 trong công tác PCCC và CNCH, phù hợp với tình hình thực tiễn. Xây dựng cơ chế, chính sách hợp lý tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực PCCC và CNCH triển khai nghiên cứu, sản xuất, phân phối trang thiết bị, phương tiện để đáp ứng yêu cầu đặt ra”.