[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?

[ẢNH] Vì sao chiến hạm Mỹ loại biên lại khiến Nga, Trung e ngại?

ANTD.VN - Khinh hạm Oliver Hazard Perry là một trong những lớp tàu chiến thành công của Mỹ, hiện Washington đang tiến hành chuyển giao cho các đồng minh. Điều này khiến Nga và Trung Quốc e ngại, vì có thể các đối thủ tiềm tàng sẽ dùng chiến hạm này chống lại họ.