[ẢNH] Ukraine từ bỏ Mi-8 để sản xuất trực thăng từ thời... Chiến tranh Việt Nam[ẢNH] Ukraine từ bỏ Mi-8 để sản xuất trực thăng từ thời... Chiến tranh Việt Nam[ẢNH] Ukraine từ bỏ Mi-8 để sản xuất trực thăng từ thời... Chiến tranh Việt Nam[ẢNH] Ukraine từ bỏ Mi-8 để sản xuất trực thăng từ thời... Chiến tranh Việt Nam[ẢNH] Ukraine từ bỏ Mi-8 để sản xuất trực thăng từ thời... Chiến tranh Việt Nam[ẢNH] Ukraine từ bỏ Mi-8 để sản xuất trực thăng từ thời... Chiến tranh Việt Nam[ẢNH] Ukraine từ bỏ Mi-8 để sản xuất trực thăng từ thời... Chiến tranh Việt Nam[ẢNH] Ukraine từ bỏ Mi-8 để sản xuất trực thăng từ thời... Chiến tranh Việt Nam[ẢNH] Ukraine từ bỏ Mi-8 để sản xuất trực thăng từ thời... Chiến tranh Việt Nam[ẢNH] Ukraine từ bỏ Mi-8 để sản xuất trực thăng từ thời... Chiến tranh Việt Nam[ẢNH] Ukraine từ bỏ Mi-8 để sản xuất trực thăng từ thời... Chiến tranh Việt Nam[ẢNH] Ukraine từ bỏ Mi-8 để sản xuất trực thăng từ thời... Chiến tranh Việt Nam[ẢNH] Ukraine từ bỏ Mi-8 để sản xuất trực thăng từ thời... Chiến tranh Việt Nam[ẢNH] Ukraine từ bỏ Mi-8 để sản xuất trực thăng từ thời... Chiến tranh Việt Nam[ẢNH] Ukraine từ bỏ Mi-8 để sản xuất trực thăng từ thời... Chiến tranh Việt Nam

[ẢNH] Ukraine từ bỏ Mi-8 để sản xuất trực thăng từ thời... Chiến tranh Việt Nam

ANTD.VN - Không quân Ukraine dự định sẽ thay thế trực thăng vận tải đa dụng hạng trung Mi-8 sản xuất từ thời Liên Xô bằng UH-1 hạng nhẹ của Mỹ.