[ẢNH] Trung Quốc triển khai siêu tên lửa DF-17 gần đảo Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc triển khai siêu tên lửa DF-17 gần đảo Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc triển khai siêu tên lửa DF-17 gần đảo Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc triển khai siêu tên lửa DF-17 gần đảo Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc triển khai siêu tên lửa DF-17 gần đảo Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc triển khai siêu tên lửa DF-17 gần đảo Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc triển khai siêu tên lửa DF-17 gần đảo Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc triển khai siêu tên lửa DF-17 gần đảo Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc triển khai siêu tên lửa DF-17 gần đảo Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc triển khai siêu tên lửa DF-17 gần đảo Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc triển khai siêu tên lửa DF-17 gần đảo Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc triển khai siêu tên lửa DF-17 gần đảo Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc triển khai siêu tên lửa DF-17 gần đảo Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc triển khai siêu tên lửa DF-17 gần đảo Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc triển khai siêu tên lửa DF-17 gần đảo Đài Loan

[ẢNH] Trung Quốc triển khai siêu tên lửa DF-17 gần đảo Đài Loan

ANTD.VN -  Quân đội Trung Quốc nâng cấp các căn cứ tên lửa ở phía đông eo biển Đài Loan, giới phân tích cho rằng, động thái này là nhằm triển khai tên lửa siêu vượt âm DF-17 để nhắm vào hòn đảo này trong trường hợp xảy ra xung đột.