[ẢNH] Top 20 tiền vệ trung tâm đắt giá nhất hành tinh[ẢNH] Top 20 tiền vệ trung tâm đắt giá nhất hành tinh[ẢNH] Top 20 tiền vệ trung tâm đắt giá nhất hành tinh[ẢNH] Top 20 tiền vệ trung tâm đắt giá nhất hành tinh[ẢNH] Top 20 tiền vệ trung tâm đắt giá nhất hành tinh[ẢNH] Top 20 tiền vệ trung tâm đắt giá nhất hành tinh[ẢNH] Top 20 tiền vệ trung tâm đắt giá nhất hành tinh[ẢNH] Top 20 tiền vệ trung tâm đắt giá nhất hành tinh[ẢNH] Top 20 tiền vệ trung tâm đắt giá nhất hành tinh[ẢNH] Top 20 tiền vệ trung tâm đắt giá nhất hành tinh[ẢNH] Top 20 tiền vệ trung tâm đắt giá nhất hành tinh[ẢNH] Top 20 tiền vệ trung tâm đắt giá nhất hành tinh[ẢNH] Top 20 tiền vệ trung tâm đắt giá nhất hành tinh[ẢNH] Top 20 tiền vệ trung tâm đắt giá nhất hành tinh[ẢNH] Top 20 tiền vệ trung tâm đắt giá nhất hành tinh[ẢNH] Top 20 tiền vệ trung tâm đắt giá nhất hành tinh[ẢNH] Top 20 tiền vệ trung tâm đắt giá nhất hành tinh[ẢNH] Top 20 tiền vệ trung tâm đắt giá nhất hành tinh[ẢNH] Top 20 tiền vệ trung tâm đắt giá nhất hành tinh[ẢNH] Top 20 tiền vệ trung tâm đắt giá nhất hành tinh

[ẢNH] Top 20 tiền vệ trung tâm đắt giá nhất hành tinh

ANTD.VN - Sau đây là top 20 tiền vệ trung tâm xuất sắc được Transfermarkt định giá cao nhất thế giới, theo đồ họa của OneFootball.