[ẢNH] Tiểu đoàn chuyên đánh bom tự sát của Taliban áp sát biên giới Tajikistan[ẢNH] Tiểu đoàn chuyên đánh bom tự sát của Taliban áp sát biên giới Tajikistan[ẢNH] Tiểu đoàn chuyên đánh bom tự sát của Taliban áp sát biên giới Tajikistan[ẢNH] Tiểu đoàn chuyên đánh bom tự sát của Taliban áp sát biên giới Tajikistan[ẢNH] Tiểu đoàn chuyên đánh bom tự sát của Taliban áp sát biên giới Tajikistan[ẢNH] Tiểu đoàn chuyên đánh bom tự sát của Taliban áp sát biên giới Tajikistan[ẢNH] Tiểu đoàn chuyên đánh bom tự sát của Taliban áp sát biên giới Tajikistan[ẢNH] Tiểu đoàn chuyên đánh bom tự sát của Taliban áp sát biên giới Tajikistan[ẢNH] Tiểu đoàn chuyên đánh bom tự sát của Taliban áp sát biên giới Tajikistan[ẢNH] Tiểu đoàn chuyên đánh bom tự sát của Taliban áp sát biên giới Tajikistan[ẢNH] Tiểu đoàn chuyên đánh bom tự sát của Taliban áp sát biên giới Tajikistan[ẢNH] Tiểu đoàn chuyên đánh bom tự sát của Taliban áp sát biên giới Tajikistan[ẢNH] Tiểu đoàn chuyên đánh bom tự sát của Taliban áp sát biên giới Tajikistan[ẢNH] Tiểu đoàn chuyên đánh bom tự sát của Taliban áp sát biên giới Tajikistan[ẢNH] Tiểu đoàn chuyên đánh bom tự sát của Taliban áp sát biên giới Tajikistan

[ẢNH] Tiểu đoàn chuyên đánh bom tự sát của Taliban áp sát biên giới Tajikistan

ANTD.VN -  Đơn vị chuyên đánh bom cảm tử mới được thành lập của Taliban đã có mặt tại biên giới Tajikistan, cho thấy tình hình khu vực đang trở nên nóng hơn bao giờ hết.