[ẢNH] Thử thách dọn rác thành trào lưu đẹp, [ẢNH] Thử thách dọn rác thành trào lưu đẹp, [ẢNH] Thử thách dọn rác thành trào lưu đẹp, [ẢNH] Thử thách dọn rác thành trào lưu đẹp, [ẢNH] Thử thách dọn rác thành trào lưu đẹp, [ẢNH] Thử thách dọn rác thành trào lưu đẹp, [ẢNH] Thử thách dọn rác thành trào lưu đẹp, [ẢNH] Thử thách dọn rác thành trào lưu đẹp, [ẢNH] Thử thách dọn rác thành trào lưu đẹp, [ẢNH] Thử thách dọn rác thành trào lưu đẹp, [ẢNH] Thử thách dọn rác thành trào lưu đẹp, [ẢNH] Thử thách dọn rác thành trào lưu đẹp, [ẢNH] Thử thách dọn rác thành trào lưu đẹp, [ẢNH] Thử thách dọn rác thành trào lưu đẹp, [ẢNH] Thử thách dọn rác thành trào lưu đẹp,

[ẢNH] Thử thách dọn rác thành trào lưu đẹp, "gây bão" mạng xã hội như thế nào?

ANTD.VN - Với thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng, "Thử thách dọn rác" mang tên Challenge For Change đang lan tỏa trên mạng xã hội và được nhiều bạn trẻ ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới tích cực hưởng ứng.