[ẢNH] THPT Lê Văn Thiêm, dù thế nào cổ động viên vẫn luôn ở bên các bạn![ẢNH] THPT Lê Văn Thiêm, dù thế nào cổ động viên vẫn luôn ở bên các bạn![ẢNH] THPT Lê Văn Thiêm, dù thế nào cổ động viên vẫn luôn ở bên các bạn![ẢNH] THPT Lê Văn Thiêm, dù thế nào cổ động viên vẫn luôn ở bên các bạn![ẢNH] THPT Lê Văn Thiêm, dù thế nào cổ động viên vẫn luôn ở bên các bạn![ẢNH] THPT Lê Văn Thiêm, dù thế nào cổ động viên vẫn luôn ở bên các bạn![ẢNH] THPT Lê Văn Thiêm, dù thế nào cổ động viên vẫn luôn ở bên các bạn![ẢNH] THPT Lê Văn Thiêm, dù thế nào cổ động viên vẫn luôn ở bên các bạn![ẢNH] THPT Lê Văn Thiêm, dù thế nào cổ động viên vẫn luôn ở bên các bạn![ẢNH] THPT Lê Văn Thiêm, dù thế nào cổ động viên vẫn luôn ở bên các bạn![ẢNH] THPT Lê Văn Thiêm, dù thế nào cổ động viên vẫn luôn ở bên các bạn![ẢNH] THPT Lê Văn Thiêm, dù thế nào cổ động viên vẫn luôn ở bên các bạn![ẢNH] THPT Lê Văn Thiêm, dù thế nào cổ động viên vẫn luôn ở bên các bạn![ẢNH] THPT Lê Văn Thiêm, dù thế nào cổ động viên vẫn luôn ở bên các bạn![ẢNH] THPT Lê Văn Thiêm, dù thế nào cổ động viên vẫn luôn ở bên các bạn![ẢNH] THPT Lê Văn Thiêm, dù thế nào cổ động viên vẫn luôn ở bên các bạn![ẢNH] THPT Lê Văn Thiêm, dù thế nào cổ động viên vẫn luôn ở bên các bạn![ẢNH] THPT Lê Văn Thiêm, dù thế nào cổ động viên vẫn luôn ở bên các bạn![ẢNH] THPT Lê Văn Thiêm, dù thế nào cổ động viên vẫn luôn ở bên các bạn![ẢNH] THPT Lê Văn Thiêm, dù thế nào cổ động viên vẫn luôn ở bên các bạn!

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active

[ẢNH] THPT Lê Văn Thiêm, dù thế nào cổ động viên vẫn luôn ở bên các bạn!

ANTD.VN - Để thua trong trận chung kết, nhưng thầy và trò trường Lê Văn Thiêm hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu vì những gì đã mang đến giải, và vì cả lực lượng cổ động viên nhiệt thành, luôn là chỗ dựa cho họ trong mọi hoàn cảnh.