[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019

[ẢNH] Thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới nửa đầu năm 2019

ANTD.VN - Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng xuất hiện nhiều hơn với mức độ khủng khiếp hơn.