[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không trả Afrin, chiến tranh với Syria sắp bùng nổ?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không trả Afrin, chiến tranh với Syria sắp bùng nổ?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không trả Afrin, chiến tranh với Syria sắp bùng nổ?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không trả Afrin, chiến tranh với Syria sắp bùng nổ?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không trả Afrin, chiến tranh với Syria sắp bùng nổ?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không trả Afrin, chiến tranh với Syria sắp bùng nổ?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không trả Afrin, chiến tranh với Syria sắp bùng nổ?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không trả Afrin, chiến tranh với Syria sắp bùng nổ?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không trả Afrin, chiến tranh với Syria sắp bùng nổ?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không trả Afrin, chiến tranh với Syria sắp bùng nổ?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không trả Afrin, chiến tranh với Syria sắp bùng nổ?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không trả Afrin, chiến tranh với Syria sắp bùng nổ?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không trả Afrin, chiến tranh với Syria sắp bùng nổ?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không trả Afrin, chiến tranh với Syria sắp bùng nổ?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không trả Afrin, chiến tranh với Syria sắp bùng nổ?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không trả Afrin, chiến tranh với Syria sắp bùng nổ?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không trả Afrin, chiến tranh với Syria sắp bùng nổ?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không trả Afrin, chiến tranh với Syria sắp bùng nổ?

[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không trả Afrin, chiến tranh với Syria sắp bùng nổ?

ANTD.VN - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang chiếm đóng tỉnh Afrin của Syria sau một chiến dịch quân sự quy mô được tổ chức hồi đầu năm nay nhằm mục đích ngăn không cho các chiến binh người Kurd thành lập nhà nước riêng.