[ẢNH] Thiếu tướng phi công Nga nhận xét đầy bất ngờ về [ẢNH] Thiếu tướng phi công Nga nhận xét đầy bất ngờ về [ẢNH] Thiếu tướng phi công Nga nhận xét đầy bất ngờ về [ẢNH] Thiếu tướng phi công Nga nhận xét đầy bất ngờ về [ẢNH] Thiếu tướng phi công Nga nhận xét đầy bất ngờ về [ẢNH] Thiếu tướng phi công Nga nhận xét đầy bất ngờ về [ẢNH] Thiếu tướng phi công Nga nhận xét đầy bất ngờ về [ẢNH] Thiếu tướng phi công Nga nhận xét đầy bất ngờ về [ẢNH] Thiếu tướng phi công Nga nhận xét đầy bất ngờ về [ẢNH] Thiếu tướng phi công Nga nhận xét đầy bất ngờ về [ẢNH] Thiếu tướng phi công Nga nhận xét đầy bất ngờ về [ẢNH] Thiếu tướng phi công Nga nhận xét đầy bất ngờ về [ẢNH] Thiếu tướng phi công Nga nhận xét đầy bất ngờ về [ẢNH] Thiếu tướng phi công Nga nhận xét đầy bất ngờ về [ẢNH] Thiếu tướng phi công Nga nhận xét đầy bất ngờ về [ẢNH] Thiếu tướng phi công Nga nhận xét đầy bất ngờ về [ẢNH] Thiếu tướng phi công Nga nhận xét đầy bất ngờ về [ẢNH] Thiếu tướng phi công Nga nhận xét đầy bất ngờ về

[ẢNH] Thiếu tướng phi công Nga nhận xét đầy bất ngờ về "tiêm kích Su-57 nâng cấp"

ANTD.VN - Phi công danh dự của Nga, Thiếu tướng Vladimir Popov cho rằng phiên bản hiện đại hóa của tiêm kích tàng hình Su-57 không thể được coi là thuộc thế hệ 5+.