[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á ảnh 1[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á ảnh 2[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á ảnh 3[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á ảnh 4[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á ảnh 5[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á ảnh 6[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á ảnh 7[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á ảnh 8[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á ảnh 9[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á ảnh 10[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á ảnh 11[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á ảnh 12[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á ảnh 13[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á ảnh 14[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á ảnh 15

[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á

ANTD.VN - Tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam diễn ra hôm 21-12 tại Hà Nội, lần đầu tiên hệ thống tên lửa đạn đạo của Việt Nam đã được công khai ra mắt công chúng.