[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á

[ẢNH] Tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á

ANTD.VN - Tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam diễn ra hôm 21-12 tại Hà Nội, lần đầu tiên hệ thống tên lửa đạn đạo của Việt Nam đã được công khai ra mắt công chúng.