[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K

[ẢNH] Taliban tấn công dữ dội đại bản doanh của 'kẻ thù không đội trời chung' IS-K

ANTD.VN -  Taliban tổ chức tấn công quy mô vào hang ổ của phiến quân Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K), đây là nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại miền bắc Afghanistan, tiêu diệt và bắt một số tay súng.