[ẢNH] Tại sao Ukraine quyết nâng cấp [ẢNH] Tại sao Ukraine quyết nâng cấp [ẢNH] Tại sao Ukraine quyết nâng cấp [ẢNH] Tại sao Ukraine quyết nâng cấp [ẢNH] Tại sao Ukraine quyết nâng cấp [ẢNH] Tại sao Ukraine quyết nâng cấp [ẢNH] Tại sao Ukraine quyết nâng cấp [ẢNH] Tại sao Ukraine quyết nâng cấp [ẢNH] Tại sao Ukraine quyết nâng cấp [ẢNH] Tại sao Ukraine quyết nâng cấp [ẢNH] Tại sao Ukraine quyết nâng cấp [ẢNH] Tại sao Ukraine quyết nâng cấp

[ẢNH] Tại sao Ukraine quyết nâng cấp "quốc bảo T-64" Liên Xô để làm gì?

ANTD.VN - Ukraine tiếp tục nâng cấp phiên bản xe tăng T-64 với nhiều cải tiến nhằm có thể đấu lại với những chiếc xe tăng của dân quân miền Đông cũng như đối trọng với xe tăng của Nga.