[ẢNH] Sự thật tàu sân bay Liêu Ninh sắp được Trung Quốc bán thanh lý[ẢNH] Sự thật tàu sân bay Liêu Ninh sắp được Trung Quốc bán thanh lý[ẢNH] Sự thật tàu sân bay Liêu Ninh sắp được Trung Quốc bán thanh lý[ẢNH] Sự thật tàu sân bay Liêu Ninh sắp được Trung Quốc bán thanh lý[ẢNH] Sự thật tàu sân bay Liêu Ninh sắp được Trung Quốc bán thanh lý[ẢNH] Sự thật tàu sân bay Liêu Ninh sắp được Trung Quốc bán thanh lý[ẢNH] Sự thật tàu sân bay Liêu Ninh sắp được Trung Quốc bán thanh lý[ẢNH] Sự thật tàu sân bay Liêu Ninh sắp được Trung Quốc bán thanh lý[ẢNH] Sự thật tàu sân bay Liêu Ninh sắp được Trung Quốc bán thanh lý[ẢNH] Sự thật tàu sân bay Liêu Ninh sắp được Trung Quốc bán thanh lý[ẢNH] Sự thật tàu sân bay Liêu Ninh sắp được Trung Quốc bán thanh lý[ẢNH] Sự thật tàu sân bay Liêu Ninh sắp được Trung Quốc bán thanh lý[ẢNH] Sự thật tàu sân bay Liêu Ninh sắp được Trung Quốc bán thanh lý[ẢNH] Sự thật tàu sân bay Liêu Ninh sắp được Trung Quốc bán thanh lý[ẢNH] Sự thật tàu sân bay Liêu Ninh sắp được Trung Quốc bán thanh lý

[ẢNH] Sự thật tàu sân bay Liêu Ninh sắp được Trung Quốc bán thanh lý

ANTD.VN - Một thông tin gây sốc vừa được tờ Nation của Pakistan đăng tải, liên quan đến số phận chiếc tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Trung Quốc.