[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga

[ẢNH] Siêu trực thăng NH-90 của NATO cạnh tranh trực tiếp với Ka-52K Nga

ANTD.VN - Trực thăng NH-90 do tập đoàn công nghiệp châu Âu NHIndustries thiết kế và chế tạo. Hoạt động ổn định với tính an toàn cao, trực thăng NH-90 được đánh giá trên cơ sản phẩm cùng loại của Nga và Mỹ.