[ẢNH] Siêu tên lửa diệt hạm Nga 'khè' lửa bay vụt qua 'mũi' cuộc tập trận NATO.[ẢNH] Siêu tên lửa diệt hạm Nga 'khè' lửa bay vụt qua 'mũi' cuộc tập trận NATO.[ẢNH] Siêu tên lửa diệt hạm Nga 'khè' lửa bay vụt qua 'mũi' cuộc tập trận NATO.[ẢNH] Siêu tên lửa diệt hạm Nga 'khè' lửa bay vụt qua 'mũi' cuộc tập trận NATO.[ẢNH] Siêu tên lửa diệt hạm Nga 'khè' lửa bay vụt qua 'mũi' cuộc tập trận NATO.[ẢNH] Siêu tên lửa diệt hạm Nga 'khè' lửa bay vụt qua 'mũi' cuộc tập trận NATO.[ẢNH] Siêu tên lửa diệt hạm Nga 'khè' lửa bay vụt qua 'mũi' cuộc tập trận NATO.[ẢNH] Siêu tên lửa diệt hạm Nga 'khè' lửa bay vụt qua 'mũi' cuộc tập trận NATO.[ẢNH] Siêu tên lửa diệt hạm Nga 'khè' lửa bay vụt qua 'mũi' cuộc tập trận NATO.[ẢNH] Siêu tên lửa diệt hạm Nga 'khè' lửa bay vụt qua 'mũi' cuộc tập trận NATO.[ẢNH] Siêu tên lửa diệt hạm Nga 'khè' lửa bay vụt qua 'mũi' cuộc tập trận NATO.[ẢNH] Siêu tên lửa diệt hạm Nga 'khè' lửa bay vụt qua 'mũi' cuộc tập trận NATO.[ẢNH] Siêu tên lửa diệt hạm Nga 'khè' lửa bay vụt qua 'mũi' cuộc tập trận NATO.[ẢNH] Siêu tên lửa diệt hạm Nga 'khè' lửa bay vụt qua 'mũi' cuộc tập trận NATO.[ẢNH] Siêu tên lửa diệt hạm Nga 'khè' lửa bay vụt qua 'mũi' cuộc tập trận NATO.[ẢNH] Siêu tên lửa diệt hạm Nga 'khè' lửa bay vụt qua 'mũi' cuộc tập trận NATO.[ẢNH] Siêu tên lửa diệt hạm Nga 'khè' lửa bay vụt qua 'mũi' cuộc tập trận NATO.[ẢNH] Siêu tên lửa diệt hạm Nga 'khè' lửa bay vụt qua 'mũi' cuộc tập trận NATO.[ẢNH] Siêu tên lửa diệt hạm Nga 'khè' lửa bay vụt qua 'mũi' cuộc tập trận NATO.

[ẢNH] Siêu tên lửa diệt hạm Nga 'khè' lửa bay vụt qua 'mũi' cuộc tập trận NATO.

ANTD.VN - Hạm đội Biển Đen Nga bất ngờ huy động hệ thống tên lửa diệt hạm Bastion và Ball diệt mục tiêu trên biển khi NATO đang tiến hành tập trận Sea Breeze-2019 tại vùng biển này.