[ẢNH] Sau T-90A và Pantsir-S1 là Raptor - loại vũ khí đặc biệt khác Nga vừa trao tay Syria[ẢNH] Sau T-90A và Pantsir-S1 là Raptor - loại vũ khí đặc biệt khác Nga vừa trao tay Syria[ẢNH] Sau T-90A và Pantsir-S1 là Raptor - loại vũ khí đặc biệt khác Nga vừa trao tay Syria[ẢNH] Sau T-90A và Pantsir-S1 là Raptor - loại vũ khí đặc biệt khác Nga vừa trao tay Syria[ẢNH] Sau T-90A và Pantsir-S1 là Raptor - loại vũ khí đặc biệt khác Nga vừa trao tay Syria[ẢNH] Sau T-90A và Pantsir-S1 là Raptor - loại vũ khí đặc biệt khác Nga vừa trao tay Syria[ẢNH] Sau T-90A và Pantsir-S1 là Raptor - loại vũ khí đặc biệt khác Nga vừa trao tay Syria[ẢNH] Sau T-90A và Pantsir-S1 là Raptor - loại vũ khí đặc biệt khác Nga vừa trao tay Syria[ẢNH] Sau T-90A và Pantsir-S1 là Raptor - loại vũ khí đặc biệt khác Nga vừa trao tay Syria[ẢNH] Sau T-90A và Pantsir-S1 là Raptor - loại vũ khí đặc biệt khác Nga vừa trao tay Syria[ẢNH] Sau T-90A và Pantsir-S1 là Raptor - loại vũ khí đặc biệt khác Nga vừa trao tay Syria[ẢNH] Sau T-90A và Pantsir-S1 là Raptor - loại vũ khí đặc biệt khác Nga vừa trao tay Syria[ẢNH] Sau T-90A và Pantsir-S1 là Raptor - loại vũ khí đặc biệt khác Nga vừa trao tay Syria[ẢNH] Sau T-90A và Pantsir-S1 là Raptor - loại vũ khí đặc biệt khác Nga vừa trao tay Syria[ẢNH] Sau T-90A và Pantsir-S1 là Raptor - loại vũ khí đặc biệt khác Nga vừa trao tay Syria[ẢNH] Sau T-90A và Pantsir-S1 là Raptor - loại vũ khí đặc biệt khác Nga vừa trao tay Syria[ẢNH] Sau T-90A và Pantsir-S1 là Raptor - loại vũ khí đặc biệt khác Nga vừa trao tay Syria[ẢNH] Sau T-90A và Pantsir-S1 là Raptor - loại vũ khí đặc biệt khác Nga vừa trao tay Syria[ẢNH] Sau T-90A và Pantsir-S1 là Raptor - loại vũ khí đặc biệt khác Nga vừa trao tay Syria

[ẢNH] Sau T-90A và Pantsir-S1 là Raptor - loại vũ khí đặc biệt khác Nga vừa trao tay Syria

ANTD.VN - Nga vừa chuyển giao cho Hải quân Syria tàu tuần tra cao tốc Raptor thuộc Project 03160. Với vũ khí này, Syria sẽ chủ động hơn trong biện pháp phòng thủ trước các tàu chiến của đối phương muốn tấn công vào nước này.