[ẢNH] Sát thủ khó ngờ khiến tàu sân bay Trung Quốc phải luôn dè chừng [ẢNH] Sát thủ khó ngờ khiến tàu sân bay Trung Quốc phải luôn dè chừng [ẢNH] Sát thủ khó ngờ khiến tàu sân bay Trung Quốc phải luôn dè chừng [ẢNH] Sát thủ khó ngờ khiến tàu sân bay Trung Quốc phải luôn dè chừng [ẢNH] Sát thủ khó ngờ khiến tàu sân bay Trung Quốc phải luôn dè chừng [ẢNH] Sát thủ khó ngờ khiến tàu sân bay Trung Quốc phải luôn dè chừng [ẢNH] Sát thủ khó ngờ khiến tàu sân bay Trung Quốc phải luôn dè chừng [ẢNH] Sát thủ khó ngờ khiến tàu sân bay Trung Quốc phải luôn dè chừng [ẢNH] Sát thủ khó ngờ khiến tàu sân bay Trung Quốc phải luôn dè chừng [ẢNH] Sát thủ khó ngờ khiến tàu sân bay Trung Quốc phải luôn dè chừng [ẢNH] Sát thủ khó ngờ khiến tàu sân bay Trung Quốc phải luôn dè chừng [ẢNH] Sát thủ khó ngờ khiến tàu sân bay Trung Quốc phải luôn dè chừng [ẢNH] Sát thủ khó ngờ khiến tàu sân bay Trung Quốc phải luôn dè chừng [ẢNH] Sát thủ khó ngờ khiến tàu sân bay Trung Quốc phải luôn dè chừng [ẢNH] Sát thủ khó ngờ khiến tàu sân bay Trung Quốc phải luôn dè chừng [ẢNH] Sát thủ khó ngờ khiến tàu sân bay Trung Quốc phải luôn dè chừng [ẢNH] Sát thủ khó ngờ khiến tàu sân bay Trung Quốc phải luôn dè chừng [ẢNH] Sát thủ khó ngờ khiến tàu sân bay Trung Quốc phải luôn dè chừng [ẢNH] Sát thủ khó ngờ khiến tàu sân bay Trung Quốc phải luôn dè chừng [ẢNH] Sát thủ khó ngờ khiến tàu sân bay Trung Quốc phải luôn dè chừng

[ẢNH] Sát thủ khó ngờ khiến tàu sân bay Trung Quốc phải luôn dè chừng

ANTD.VN - Không phải vũ khí đến từ Mỹ hay Nga, mà chính siêu tên lửa diệt hạm Hùng Phong III do đảo Đài Loan phát triển mới là vũ khí đe dọa các tàu sân bay của Trung Quốc.