[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 1[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 2[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 3[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 4[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 5[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 6[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 7[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 8[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 9[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 10[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 11[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 12[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 13[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 14[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 15[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 16[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 17[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 18[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 19[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 20[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 21[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 22[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 23[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan ảnh 24

[ÀNH] 'Sát thủ diệt tăng' được Ấn Độ triển khai tới biên giới Pakistan

ANTD.VN - Quân đội Ấn Độ vừa điều động số lượng lớn các tên lửa chống tăng dẫn hướng Spike do Israel sản xuất tới Đường kiểm soát (LoC), ranh giới phân chia Ấn Độ và Pakistan ở vùng tranh chấp Kashmir.